Privacyverklaring Rondom de Geboorte

Rondom de Geboorte is onderdeel van SAG Zorgontwikkeling BV

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van
deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft
degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om je te
informeren over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rondom de Geboorte verwerkt persoonsgegevens om gebruik te maken van onze diensten.
Onderstaande persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Uitgerekende datum/geboortedatum kind(eren)
 • Naam kind

Overige persoonsgegevens die actief zijn verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te
maken op onze website, in correspondentie en telefonisch:

 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer
 • Stadspasnummer

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • zwanger of net bevallen
 • gezondheid (hier wordt bedoeld de zelf aangegeven medische gegevens)
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden uitsluitend verwerkt met toestemming van ouders/voogd.

Doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt:

 • het afhandelen van de betaling van de cursus;
 • contact opnemen via telefoon of e-mail die nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • het kunnen melden van wijzigingen van onze diensten en producten.

Bewaartermijn:
Persoonsgegevens:
Voor de persoonsgegevens en de bijzondere persoonsgegevens hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar, waarna gegevens op inactief worden gezet en zullen worden vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Rondom de Geboorte verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Rondom de Geboorte gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Rechten als betrokkene:
Je hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens wanneer blijkt dat deze niet kloppen.
 • Het recht om de gegeven toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens weer in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens.
 • Het recht van bezwaar op verwerking van de persoonsgegevens
 • Het recht van overdragen van de gegevens.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit schriftelijk middels het aanvraagformulier kenbaar maken. Download hier het aanvraagformulier

Het formulier kun je sturen naar:
Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra
Rondom de Geboorte
Naritaweg 213
1043 CB Amsterdam

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rondom de Geboorte neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via rondomdegeboorte@sag-amsterdam.nl

Klacht
Heb je een vraag over deze privacyverklaring of een klacht over de verwerking van de persoonsgegevens, dan kun je dit aangeven bij Rondom de Geboorte:
rondomdegeboorte@sag-amsterdam.nl

Mocht je er niet uitkomen, kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra middels e-mailadres: fg@sag-amsterdam.nl.
Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens niet volgens de geldende privacywetgeving worden verwerkt.

Rondom de Geboorte. Zwangerschapscursussen in Amsterdam